UZAQGÖRÜCÜ

s. bax uzaqgörən

UZAQGÖRƏNLİK
UZAQGÖRÜCÜLÜK

Digər lüğətlərdə