vıyıltı

is. sifflement m ; hurlement m ; güllənin ~sı sifflement de la balle ; küləyin ~sı hurlement du vent ; ~ ilə getmək partir vi (ê) comme le vent

vıyıldamaq
vız

Digər lüğətlərdə