VIYILTI

i. whistle, whistling; güllənin ~sı the whistle of a bullet; küləyin ~sı the whistling of the wind; ~ ilə getmək to go* with a whistle

VIYILDATMAQ
VIZ

Digər lüğətlərdə