VƏFALI

sif. Dostluğunda, məhəbbətində sadiq, möhkəm, sabit, etibarlı, sədaqətli. Vəfalı yoldaş. – Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni. ( Ata. sözü ).
Məktəb zamanı gəldi; Dur, ey vəfalı oğlum! M.Ə.Sabir.
Lalə yalnız vəfalı bir arvad deyil, yaxın bir dost və köməkçi idi. M.Hüseyn.

Синонимы

  • VƏFALI VƏFALI (dostluqda, məhəbbətdə sadiq olan) [Vaqif:] Düşüb-düşməyəli bu saraylara; Hələ rast gəlmədim vəfalı yara! (S
  • VƏFALI sadiq — möhkəm — sabit — etibarlı — sədaqətli

Антонимы

  • VƏFALI VƏFALI – ETİBARSIZ Lalə yalnız vəfalı bir arvad deyil, yaxın dost və köməkçi idi (M.Hüseyn); Etibarlı kəsib, etibarsız yar; Əl qaldırıb, özgə yara yal
VƏFADARLIQ
VƏFALILIQ

Значение слова в других словарях