VƏLVƏLƏ

i. alarm, panic, commotion, rumpus, anxiety; excitement; ~ salmaq to set* up an alarm / anxiety, to arouse alarm, to create a panic, to put* / to set* in commotion; ~yə düşmək to get* excited / alarmed, to be* in / to get* into a panic (about), to be* in a state of anxiety; Siz heç nədən vəlvələ salmısınız You’re making a commotion about nothing

VƏLİƏHDLİK
VƏNGİLDƏMƏ

Digər lüğətlərdə