VİRANƏ

i. bax viranəlik

VİRANEDİCİ
VİRANƏLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə