XABİ-QƏFLƏT

Qəflət yuxusu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

XAB FARS
XAC

Значение слова в других словарях