XACƏ

tacir; müəllim, alim, həkim; molla, seyid; qoca; vəzirlərin fəxri titulu; hərəmxana işçisi, axta.
HÜŞYAR
XADİM

Значение слова в других словарях