YIĞINCAQ

\[əs.tr.\] – ümumi, sosial qayda, toplumun mənimsəyib tətbiq etdiyi qanunla
YIĞINAK
YIRGA

Значение слова в других словарях