YADDAŞINI İTİRMƏK

unutmaq, heç nə xatırlamamaq, yada sala bilməmək; ~ yaddaşı pas tutmaq (atmaq).

YADDAŞINA YAZMAQ
YADINDAN ÇIXARMAQ