YALAN

I
сущ. ложь, обман, неправда, враньё, брехня. Yalan demək (söyləmək) говорить неправду, лгать, солгать, yalana inanmaq верить обману (лжи), doğrunu yalandan ayıra bilməmək не отличать правду от лжи, bu yalandır это ложь, çirkin yalan гнусная ложь, başdan ayağa yalandır (это) сплошное враньё, yalan sözdür враньё, yalanı doğru kimi qələmə vermək выдать ложь за правду, yalan yaymaq распространять ложь, bir doğru söz yüz yalandan yaxşıdır одна правда лучше тысячи лживых слов, şirin yalandan acı həqiqət yaxşıdır лучше горькая правда, чем сладкая ложь
II
прил.
1. ложный (содержащий ложь, обман). Yalan xəbərlər ложные слухи, yalan ifadə vermək давать ложные показания, yalan fərziyyə ложное предположение, допущение; мед. yalan oynaq ложный сустав, yalan inaq ложный круп, yalan ölüm мнимая смерть, yalan xəbərçilik юрид. ложный донос
2. фальшивый, фиктивный. Yalan məlumat фиктивная сводка
3. псевдо … (в значении: ложный, мнимый, не истинный, не настоящий). Yalan anemiya мед. псевдоанемия
◊ yalana bir bax! какая ложь! yalanının üstünü açmaq kimin уличить во лжи, изобличить во лжи кого ; yalan yerə нарочно; yalan uydurmaq сочинять небылицу; придумывать ложь; yalan olmasın чтоб не соврать, не соврать бы, чтобы не солгать, не солгать бы; yalan satmaq лгать, говорить неправду; yalan qara yaxmaq kimə облить грязью, оклеветать, очернить кого ; yalan göz yaşlar tökmək проливать крокодиловы слёзы; yalanını tutmaq kimin уличить во лжи кого; ağ yalan абсолютная небылица, ложь; yalana çıxartma опровержение; yalana çıxartmaq опровергать, опровергнуть, доказать ложность; kimin, nəyin yanında yalandır по сравнению с кем, с чем ничто
YALAMAQ
YALAN-DOĞRU

Значение слова в других словарях