YALAN

şeylərin əsl vəziyətini təhrif edən fikir, mülahizə.
YAKARI
YALNIŞ

Значение слова в других словарях