YALAN

1. Bu söz al (hiylə) kəlməsi ilə qohumdur, mənbələrdə alğan şəklində də ya­zı­lıb. Aldadılmaq sözünün sinonimi alduz kəlməsi olub.

2. Yalam, yalğan, yalamaaq kimi sözlər göstərir ki, törəmə kök yala morfemidir. Yala (aldatmaq), yalan (ложъ) kəlmələri ilə yal (yem), yalaq (çuxur), yalamaq sözləri, güman ki, eyni ola bilməz, bunlar omonimlərdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

YALAQ
YALAN-PALAN

Значение слова в других словарях