YARI

сущ. зур, зур пай (юкьни-юкьвай пайнавай кьве паюникай сад); çörəyin yarısı фан зур; yarı gecə йифен кьулар; йифен кьулариз, гзаф геж; yarı olmaq а) зур хьун, са пай (зур) куьтягь хьана, са пай (зур) амукьун; юкьваз аватун (мес. гъуьр); б) пер. шерик хьун, уртах хьун; yarı yolda qalmaq (dayanmaq) рекьин зурунал аламукьун (акъвазун), физвай чкадив агакь тавун; yarı yoldan qayıtmaq рекьин зуранилай элкъуьн, ийизвай са кар тамамар тавун, кьилиз акъуд тавун, зуракӀ тун.
YARĞANOTU
YARI-YARI

Digər lüğətlərdə