yeraltı su yatağı

Sulu horizontun yeraltı suların çıxarılması üçün əlverişli şəraiti olan hissəsi

yeraltı su hövzəsi
yerin təki