YUMUŞ

\[əs.tr.\] – \[Yumuç\] 1- Söz, öyüd, nəsihət 2- Əmir, fərman, buyruq 3- Müjdə, müjdəli xəbər 4- Yumuq, yumulmuş, yumruq.
YUMLU
YUVANÇ

Значение слова в других словарях