ZƏRDÜŞTİLİK

Azərbaycan, İran, Orta Asiya, Əfqanıstan və Ön Asiyanın bir sıra digər vilayətlərində yayılmış qədim dövr erkən orta əsrlərinin ən mühüm dinlərindən biri.
ZƏLALƏT
ZƏRURİYYƏT

Значение слова в других словарях