ÇAVUŞ

Bilgi verən, bilgi götürən, bilgi dağıdan \[Çav...kö-künden\], hazırda hərbi rütbə mənasını da bildirmək üçün işlədilir.
ÇAĞIMDA
ÇEVRİLMƏ

Значение слова в других словарях