ÜMİD

Bəzən fars mənşəli hesab edirlər. Əslində ummaq feili ilə bağlıdır və ümid kimi deyil, umud kimi yazılmalıdır. Keçmək feilindən keçid yarandığı kimi, ummaq sözündən də həmin qəlib üzrə umud əmələ gəlib. Mənbələrdə ummaq sözü ruscaya надеяться, umud isə надежда kimi tərcümə olunub. Feilin hər ikisi eyni kökə malikdir. Sözün ümidgər forması da mövcüd olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÜLGÜC
ÜMİDVAR

Digər lüğətlərdə