ÜNSÜR

i. (müxt. mənalarda) element; riyaziyyat ~ü element of mathematics; qalvanik ~ el. galvanic pile; cinayətkar ~ criminal element

ÜNSİYYƏTSİZLİK
ÜNVAN

Digər lüğətlərdə