ÜZÜLMƏK

ÜZÜLMƏK I f. Zəifləmək. Sara xəstəlikdən üzülmüşdü.

ÜZÜLMƏK II f. Aralı düşmək... Mən necə dərd çəkməyim, əlim yardan üzülür.

ÜZÜK
VAR

Digər lüğətlərdə