ÜZ-GÖZ

сущ. физиономия:
1. передняя часть головы человека; лицо. Üz-gözü xoşuma gəlmir его физиономия мне не нравится
2. выражение лица, гримаса
◊ üz-göz eləmək kimi kimlə рассорить кого с кем ; üz-göz olmaq kimlə перессориться, портить, испортить отношения с кем ; üz-gözü gülmək сиять (от радости, счастья – о глазах, лице); üz-gözündən zəhər (zəhrimar) tökülür злой как чёрт; üz-gözündən nur yağır kimin приятный, располагающий к себе (о пожилом человеке); üz-gözünü turşutmaq делать, сделать кислую мину (выражать, выразить свое недовольство, огорчение и т.п. ); üz-gözünü büzüşdürmək гримасничать (намеренно или невольно искажать черты лица)
ÜZ-ASTARLIQ
ÜZ-ÜZƏ

Digər lüğətlərdə