ŞORAN

ŞORAN I is. Əkinə yaramayan sahə. Torpağımız şoran, suyumuz az, toxumumuz da gec yetişəndir (Ə.Vəliyev).

ŞORAN II is. bot. Yandırmaq üçün istifadə edilən bitki.

ŞOR
ŞTAT

Значение слова в других словарях