ŞULUQÇULUQ

i. bax şuluqluq

ŞULUQÇU
ŞULUQLUQ

Digər lüğətlərdə