ƏBA

bax aba 1
…Axund əbasını düzəldib dükandan çıxdı, getdi. C.Məmmədquluzadə.
Şeyx Şaban … otuz il bir əbayla gəzməyi, qırx il bir kürkə bürünməyi qəbul edərdi. Ə.Haqverdiyev.
[Fərəc:] Səsim var, saqqalım var, farsca qəzəl bilirəm; pulum da var ki, əba, çarıq və qurşaq alım. Qantəmir.

Ə
ƏBABİL

Значение слова в других словарях