ƏBLƏQ

s. skewbald; (at haq.) piebald

ƏBLƏHLİK
ƏBLƏQLİK

Digər lüğətlərdə