ƏHVAL

i Ruhiyyə – ruha aid olan hal və xüsusiyyətlər. Bu termin bəzən məcaz olaraq da işlədilməkdədir. Misal üçün, əhval-i ruhiyyəm çox pisdir, gələ bilməyəcəm.
ƏHKAM
ƏHVAL

Значение слова в других словарях