ƏKMƏK₂

is. Çörək.
[Üçüncü satıcı:] Qızarmış tazə əkmək, tazə qaymaq; Çapuq gəl, durma gəl, fürsətdir ancaq. H.Cavid.
Qaldı əynimdə əski bir köynək; Tapmadım gündə bir yavan əkmək. M.S.Ordubadi.
Əkməyi çox, dərdi yox; Sən niyə geydin qara? Ə.Nəzmi.

Синонимы

  • ƏKMƏK I 1. ƏKMƏK Arada söz gəzirdi ki, bizim küçəmizdəki çinarları kökündən qopanb, yerində söyüd ağacları əkəcəklər (M
  • ƏKMƏK səpmək
  • ƏKMƏK basdırmaq
  • ƏKMƏK törətmək
  • ƏKMƏK qovmaq

Омонимы

  • ƏKMƏK ƏKMƏK I f. Basdırmaq. Quba bağlarında şitillər alıb; Alma da, armud da, ərik də əkdi (S.Vurğun). ƏKMƏK II f

Антонимы

  • ƏKMƏK ƏKMƏK – BİÇMƏK Gecə, gündüz əkir, biçir yoxsul; Yenə görməz evində bir məhsul (A.Şaiq). ƏKMƏK – ÇIXMAQ Arpa əkdim, darı çıxdı (Ata

Этимология

  • ƏKMƏK Ək (ik) sözü “əlavə etmək” deməkdir. Əkmək əlavə məhsul götürməklə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
ƏKMƏK₁
ƏKNAF

Значение слова в других словарях