ƏNTƏR

is.
1. Bədəninə nisbətən çox uzun qolları olan meymun.
Gözünün üstündə buxara papaq; Əntərə bənzəyir o kor yapalaq. S.Vurğun.

2. məc. Çox çirkin, eybəcər, kifir adam haqqında.

Синонимы

  • ƏNTƏR çirkin — kifir — yöndəmsiz

Омонимы

  • ƏNTƏR ƏNTƏR I is. [ ər. ] zool. Meymun cinsi. Gözünün üstündə buxara papaq; Əntərə bənzəyir o kor yapalaq (S

Антонимы

  • ƏNTƏR ƏNTƏR – GÖZƏL Qızların ən əntəri Güldəstə idi. Dilarə gözəl idi, bəlkə də, yer üzündəki bütün qızlardan gözəl idi (Ə
ƏNÖV
ƏNTİQ

Значение слова в других словарях