АВАНТЮРНЫЙ

1. Avantüradan ibarət olan, şübhəli, xətərli; 2. Macəralı, sərgüzəştli
АВАНТЮРИСТСКИЙ
АВАРЕЦ

Digər lüğətlərdə