ЕДВА

нареч. 1. анжах; он тогда, едва начинал работать ада а чIавуз анжах кIвалахиз башламишнавай. 2. союз -мазди, -валди; едва он вышел, как вошѐл его товарищ ам экъечIзамазди адан юлдаш гьахьна. 3. перен. са гужалди; я едва дошѐл зун са гужалди фена агакьна. 4. нареч. жизви амукьна, жизви къакъатна; я едва не упал зун ярх тахьана жизви къакъатна. 5. нареч. лап зайифдиз, жизви; лампа едва горит лампа лап жизви кузва. ♦ едва- едва лап зайифдиз, жизви; едва-ли бажагьат.
ЕДА
ЕДИНЕНИЕ

Digər lüğətlərdə