RADİOAKTİV

s. kim. fiz. radioactive; ~ izotoplar radio-isotopes, radioactive isotopes; ~ çöküntü radioactive fall-out, ~ element radioactive elements; ~ parçalanma radioactive decay; ~ toz radioactive dust

RADİO
RADİOAKTİVLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə