AĞAMƏMMƏD

AğaMəhəmməd sözlərindən əmələ gəlib, sonra sadələşib. Ağa öz sözümüzdür, Məhəmməd isə ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

AĞAMƏHƏMMƏD
AĞANƏZƏR

Digər lüğətlərdə