ADİABATİK

yun. adiabatos – bağlı, keçirməyən

ADIR
ADMİRAL

Digər lüğətlərdə