ADMİRAL

Ərəb mənşəlidir, əmirəlbəhr (dəniz əmiri) mənasını əks etdirib. İndi yüksək rütbədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ADİABATİK
ADVEKSİYA

Digər lüğətlərdə