AFTAB

Farscadır, tab “isti” deməkdir. Yay fəslinin adı tabistandır (isti məkan). Aftab “günəş” “günəş üzlü (gözəl, parlaq)” deməkdir. Qadın adı kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AFRODİTA
AGAH

Digər lüğətlərdə