ARDICIL

ARDICIL – ARABİR Oğlu Tapdığın həyatı ardıcıl surətdə gəlib onun gözünün qabağından keçirdi (Ə.Əbülhəsən); Güləndam bacı onlara guşhuş ilə qulaq verib arabir sual verirdi (Çəmənzəminli).

ARANLI
ARDINCA

Значение слова в других словарях