AVAZAT

Avaz (farsca “səs”) və at (ərəbcə cəm şəkilçisi) hissəsindən əmələ gəlib. Hərfi mənası “səslər”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AVATAR
AVAZIMAQ

Digər lüğətlərdə