AVAZAT

f. və ə. «avaz» c. Yaxın Şərq musiqisində son altı pərdəni təşkil edən silsilə.

AVAZ
AVAZƏ

Digər lüğətlərdə