Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • BARAN

  baran bax yağış

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • BÁRAN

  is. [fars.] klas. Yağış, yağmur. Sanma barandır yağan matəmgəhi-ünsiyyətə; Halımız təsiri-bəxşi-qəm olub qüdsiyyətə. M.Hadi.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • BARAN

  yola düşən, gedən, yollanan; sərhəd, cığır; güc, qüvvət; yağış, yağmur

  Tam oxu »
  Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti
 • BARAN

  f. 1) yağış, yağmur; 2) m. ardı-arası kəsilmədən tökülən, yağdırılan hər şey

  Tam oxu »
  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti
 • баран

  -а; м. см. тж. барашек 1) а) Самец домашней овцы. Глуп как баран. (очень глуп). Стадо баранов (также: пренебр.; о беспорядочной толпе; о людях, бездум

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • БАРАН

  м 1. qoç; 2. qoyun; ◊ как баран на новые ворота (уставиться, смотреть) dan. gic-gic baxmaq; gözlərini döymək; как баран уперся tərslik edir, inad edir

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • БАРАН

  1. Qoç; 2. Qoyun

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • БАРАН

  гьер

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • не баран начихал

  Не так уж мало.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • как баран на новые ворота

  см. баран

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • уставился как баран на новые ворота

  С недоумением, не понимая, не соображая.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • bardan-bardan

  bardan-bardan

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • BARAT

  ...alınan xərc. – Heyvanı bağıma girib, ziyan verib, mən də onnan barat issi:rəm

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.
 • BARAT

  денежный перевод (по почте, телеграфу)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • БАРАК

  барак (1. вахтуналди яз тахтайрикай раснавай казарма. 2. азарханадин галукьдай азар квайбур ччара авун патахъай са кьилдин дарамат, кIвал).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • БАНАН

  банан (1. чими тропикдин уьлквейра жедай ттар. 2. гьа ттаран ширин емиш).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • БУРАН

  boran, çovğun

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • БАНАН

  banan

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • BORAN

  буран, метель, буря, пурга, вьюга

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BAYAN

  баян

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BARDAN

  бардан, большой мешок

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BORAN

  is. Küləkli qar və yağış; çovğun, qasırğa. Borana düşmək. – Kərəməli, yollarım toz, qubar oldu; Boran oldu, çovğun oldu, qar oldu. Aşıq Kərəm. Bunları

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • БАРОН

  барон (Европадин рагъакIидай патан уьлквейра дворяниндин титул, мес. хан, бег хьтин).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • BAYÁN

  [rus.] Mürəkkəb quruluşlu böyük qarmona bənzər musiqi aləti. Bayan çalmaq. – Nəfəsli musiqi alətləri əsas etibarı ilə üç qrupa ayrılır: …Klavişli musi

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • BARÓN

  ...Turgenevdən. [Əmiraslan ağa:] Mənim oğlum rusların knyaz, qraf, baron … övladlarından artıq və əzizmidir? S.S.Axundov.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • BARDAN

  is. İçərisinə pambıq, barama, yun və s. qoymaq üçün böyük kisə; xaral. Pambığı bardanlara doldurmaq. – Dərilib basılır xaşa bardana; Vaqona vurulur, g

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • BARAT

  ...barat eləsin. Ə.Haqverdiyev. [Kazım:] Pulları haman yerə barat verəcəyəm. M.S.Ordubadi. 2. Qəbz, vəsiqə, təhvil sənədi.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • BARÁK

  [fr.] 1. Taxtadan tikilən müvəqqəti, yüngül yaşayış binası. Smirnov, qəsəbənin ən böyük fəhlə baraklarından birində ayaq üstündə durub, dostlarına Bak

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • BANÁN

  ...lif üçün yetişdirilən, çox iri yarpaqları olan uca tropik ağac. Banan ağacı. 2. Bu ağacın qalın və sarı qabıqlı uzunsov meyvəsi.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • BAXAN

  ...Nəzarət edən, idarə edən. Dəftərxanaya baxan. Təchizat işlərinə baxan. // Xidmət edən, qulluq edən, baxıcı. Malqaraya baxan. Xəstəyə baxan. 2. Qoşuld

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • БАРИН

  барин, агъа; сидеть барином агьа хьиз (са кIвалахни тийиз) ацукьун.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • БАРХАН

  бархан, къумадин кIунтI, къумадин тепе (гару гъана кIватIай).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • BARAK

  сущ. барак: 1. лёгкая постройка, предназначенная для временного жилья 2. отдельное больничное здание, обычно для заразных больных. Birinci barak первы

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • БУРЬЯН

  мн. нет ругъ (зурба эчIелдин хъчар)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • BARAT

  göndərilən pul, bağlama (poçtla); qəbz, vəsiqə

  Tam oxu »
  Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti
 • BORAN

  küləkli qar və yağış; çovğun, tufan

  Tam oxu »
  Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti
 • BURAN

  küləkli qar və yağış; çovğun, tufan

  Tam oxu »
  Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti
 • BADAN

  сущ. бот. бадан (род многолетних трав сем. камнеломковых)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BAKAN

  I сущ. бакан (род масляной краски) II прил. бакановый. Bakan boyası бакановая краска

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BANAN

  I сущ. банан: 1. тропическое травянистое растение со съедобными плодами 2. мучнистый плод этого растения с толстой кожурой II прил. банановый. Banan y

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • БУРАН

  гужлу саврух, тIурфан

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • BARAT

  ...денежные переводы 2. извещение о переводе II прил. переводный. Barat blankı переводный бланк; barat eləmək (etmək) переводить деньги

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BARDAN

  сущ. бардан (большой мешок для шерсти, хлопка или коконов)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BARON

  сущ. барон (дворянский титул в Западной Европе)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ARAN-SARAN

  ...– Bu ö:n tikilmegi aransaran yadıma gəlir; – Aran-saran yadımda qalıv (Salyan); – Sona yadıma lap aransaran gəlir (Bakı)

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.
 • YARAN

  бот. герань

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ТАРАН

  таран (1. ист. къеледин цлар чукIурун патал ишлемишдай чукьван хьтин алат. 2. душмандин самолѐт лѐтчикди вичин самолѐтдин лувалди, кIуфалди ва я м

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ТАРАНЬ

  ж тарань (гъвечIи балугъдин са жуьре).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • VARAN

  is. Kərtənkələlər yarımdəstəsindən sürünən heyvan fəsiləsi

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • TARÁN

  ...Birdən gur səs ilə deyir ucadan: – Gülləm yoxsa əgər, üsul var! Taran! M.Rahim. 2. Düşmənin cəbhəsini yarıb onun mövqelərinə soxulmaqdan ibarət döyüş

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • SARAN

  yaxşı, seçmə, alicənab, nəcib olan

  Tam oxu »
  Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.
 • TARAN

  hücum növü, qədimdə divarları deşən alət

  Tam oxu »
  Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti
 • TARAN

  dar an, dar macal, cüzi vaxt

  Tam oxu »
  Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.
 • BAYAN

  сущ. баян (большая гармонь со сложной системой ладов)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BAYAN

  xanım

  Tam oxu »
  Türkcə-azərbaycanca lüğət
 • BORAN

  çovğun — qasırğa

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • BAKAN

  ...bakanlar kurulu – nazirlər soveti; devlet bakanı – dövlət naziri; baş bakan – baş nazir; diş işleri bakanı – xarici işlər naziri nazir

  Tam oxu »
  Türkcə-azərbaycanca lüğət
 • BARAJ

  1) sədd; 2) su hövzəsi bənd, sədd

  Tam oxu »
  Türkcə-azərbaycanca lüğət
 • BORAN

  сущ. 1. буран, вьюга, метель, ураган, буря. Qar boranı снежный буран, boran qopdu поднялась буря 2. перен. невзгоды, потрясения. Həyatın boranlarından

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BARAT

  BARAT I is. [ ər. ] Bank və s. maliyyə müəssisələri və ya poçt vasitəsilə göndərilən pul. Pulları haman yerə barat verəcəyəm (M.S.Ordubadi). BARAT II

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti
 • BARXAN

  I сущ. бархан (песчаный холм в пустынях, не закреплённый растительностью) II прил. барханный. Barxan qumları барханные пески, barxan tirələri барханны

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BARDAN

  bardan bax xaral

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • KƏLİN

  безрогий баран

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ARĞALI

  тур; дикий баран

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • DIZMAN

  овца, баран (старше 5 лет)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ÖGƏC

  сущ. диал. трёхгодовалый баран

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • DAĞQOÇU

  зоол. муфлон (дикий баран)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • YOĞUNBUYNUZ

  сущ. зоол. толсторог, снежный баран (парнокопытное животное сем. полорогих). Yoğunbuynuz qoç баран-толсторог

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • DAĞQOÇU

  сущ. зоол. муфлон (дикий баран)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ARXAR

  сущ. архар (дикий горный баран)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • пин

  ...бык-производитель; пин гьер - некастрированный баран, баран-производитель.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • ÖYƏC

  овца и баран старше двух лет

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ŞİŞƏK

  баран в возрасте более четырех лет

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BURMABUYNUZ

  прил. круторогий. Burmabuynuz qoç круторогий баран

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • QARADİŞ

  сущ. диал. баран старше трёх лет

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • гвеж

  (диал.; прил.) : гвеж гьер - годовалый баран.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • зими

  : зими гьер - баран после одного года.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • КРУТОРОГИЙ

  прил. məh. dikbuynuz(lu); круторогий баран dikbuynuz qoç.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • YUNUQARA

  прил. черношёрстный, черношерстый. Yunugara qoç черношёрстый баран

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ARĞAL

  сущ. зоол. аргали (дикий горный баран, архар)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • QARADİŞ

  1. чернозубый; 2. овца или баран старше трех лет;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • гьер

  Ӏ (-е, -е, -ер) - баран (самец) : гвеж гьер - годовалый баран; кванариз фейи гьер - двух-трёхгодовалый баран; гьерен тум - бараний курдюк; гьерен як -

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • QUMROVLU

  прил. с колокольчиком. Qumrovlu qoç баран с колокольчиком

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • AŞQAL

  прил. диал. 1. неплеменной. Aşqal qoyun неплеменной баран 2. худой, хилый

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • QALINQUYRUQ

  ...(имеющий большой, толстый курдюк). Qalınquyruq qoyun толстокурдючный баран

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • QOYUNEŞŞƏYİ

  I сущ. простореч. баран, осёл, болван (о человеке) II прил. бестолковый

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • KOLABUYNUZ

  сущ. с короткими рогами. Kolabuynuz qoyun (гоч) баран с короткими рогами

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • QOÇ

  1. баран; 2. лихач, удалец, храбрец, хват; 3. лихой, бравый, бедовый, удалый, храбрый, отважный, отчаянный;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • полорогий

  -ая, -ое.; зоол. Имеющий полые рога. Полорогий бык, баран. П-ие козлы, антилопы.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • аргали

  неизм.; м. (монг. argali) Азиатский дикий горный баран с большими, круто завитыми рогами.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • YAĞIŞ

  YAĞIŞ Yağış çoxdan kəsmişdi (Elçin); BARAN (kl.əd.) Əbr tək himməti töküb baran; Seyl tək qeyrəti edib cərəyan (M.Ə.Sabir); YAĞMUR Bir azdan sonra şid

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • архар

  -а; м. (тюрк. argar) Дикий горный баран с закрученными рогами (обитает в Средней Азии)

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • мутон

  -а; м. (франц. mouton - баран) см. тж. мутоновый Особо выделанная овчина. Воротник из мутона.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • MUFLON

  сущ. зоол. муфлон (дикий баран, живущий на островах Средиземного моря). Kiçik Asiya muflonu малоазиатский муфлон

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • КУРЧАВЫЙ

  ...ребёнок qıvrımsaç uşaq; 3. qıvrımyunlu, buruqyunlu; курчавый баран qıvrımyunlu qoç.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • GÜLLƏBARAN

  Farscadır, “güllə yağışı” (baran “yağış”dır) deməkdir, baridən feili “yağ­maq” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti
 • SAYTAL

  ...крупный мужчина 2. большой, большой величины. Saytal qoç крупный баран

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • муфлон

  -а; м. (франц. mouflon) см. тж. муфлоновый Дикий баран (живущий на некоторых островах Средиземного моря) Охота на муфлонов.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ALIŞMALIQ

  ...убоя и раздела между несколькими лицами (о скоте). Alışmalıq qoyun баран, предназначенный для убоя и раздела

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • TOĞLU

  сущ. животнов. годовалый ягнёнок, ягненок-годовик. Erkək toğlu баран-годовик; барашек; dişi toğlu ярка (молодая, еще не ягнившаяся овца)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • переярок

  ...нар.-разг. Животные прошлогоднего выводка (преимущественно об овцах, волках) Баран-переярок. Волк-переярок. Молодой переярок.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • NALBƏND

  ...рабочего скота); коваль ◊ dəvə nalbəndə baxan kimi baxmaq смотреть как баран на новые ворота

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • YALLI

  1 прил. 1. с гривой 2. гривистый. Yallı qoyun зоол. гривистый баран 2 сущ. “Яллы”: 1. азербайджанский народный танцевальный мотив 2. хороводный танец

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • QOÇ

  I сущ. 1. баран. Ağ qoç белый баран, qoç kəsmək зарезать барана 2. перен. богатырь. Qoçlarım mənim! мои богатыри! Qoç kimi как богатырь II прил. 1. ба

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • СТАДО

  ...2. mal-qaranın sayı; 3. məc. güruh, sürü; ◊ стадо баранов bax баран; отбиться от (своего) стада sürüdən ayrı düşmək.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • гривистый

  ...составных названиях некоторых животных) Гривистый волк. Гривистый баран. 2) с гривами 2); имеющий вид грив. Гривистый рельеф.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • BİQÜSUR

  ...(olaraq), yəqin. Bu gələn cümə biqüsurü güman; Sizə inzal eylərəm baran. S.Ə.Şirvani.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • QOYUN

  ...qırxımı стрижка овец 3) перен. о робком, безответном человеке 2. баран: 1) жвачное парнокопытное млекопитающее с изогнутыми рогами, обитающие в основ

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BARANTAY

  I (Beyləqan, Borçalı) həmyaş, tay-tuş. – Mən İmrannan barantayam (Borçalı); – Mən sənin barantayın dəyləm (Beyləqan) II (İmişli) aciz, avara

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.
 • БАРАНКА

  баранка (элкъвей уьнуьгдин формада къуьлуьн гъуьруькай чрай къукъал) уьнуьгдин формада къуьлуьн гъуьруькай чрай къукъал)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • БАРАНИНА

  мн. нет лапагдин (гьерен ва я хпен) як

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • БАРАНИЙ

  1. хпен; гьерен. 2. хпен хъицикьдин. 3. лапагдин якIукай авур ♦ согнуть в бараний рог мум хьиз юмшагърун, еб хьиз тупIал арушун (яни муьтIуьгърун)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • БАРАНТА

  qoyun sürüsü

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • БАРАНИНА

  qoyun əti

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
OBASTAN VİKİ
Baran Xan
Baran Xan - türk və altay mifologiyalarında ev ilahı. Evləri qoruyan ruhdur. Çox güclü olaraq təsvir edilir. Türklərdə ev anlayışı çadır və otağları də ehtiva etdiyi üçün içərisində barınılan hər məkan ev olaraq qəbul edilə bilər. Bu məzmunda sığınacaq tanrısı demək daha doğru olacaq. == Etimologiya == (Bar) kökündən törəmişdir. Barınmaq (sığınmaq) kökündən törəmiş bir sözdür. Barımaq isə güclənmək mənasını verər. Bundan başqa bağça və əkilən yer mənası da vardır. Barun Monqol dilində sağ əl mənasını verər.
Baran adası
Baran adası — Oxot dənizinə aid olan Şelixov körfəzinin cənub hissəsində yerləşən ada. İnzibati cəhətdən Rusiyanın Maqadan vilayəti ərazisinə daxildir. Yam adalarında ikinci ən böyük adadır. == Coğrafiya == Pyaqin yarımadasından və Udaça körfəzindən təxminən 6,2 kilometr şərqdə yerləşir. 3,2 kilometr qərbdə Yam adalarından olan Katemalyo adası qəraralaşır. Barana eniş praktiki olaraq mümkün deyil. Ən yüksək yeri 193 metrdir. Qonşu akvatoriyasının dərinliyi 58–65 metrdir. Adada təxminən 2.000 cüt ağılsız, 2.000 cüt üçbarmaqlı qağayı , 20.000 cüt Uria lomvia və Uria aalge yuva qurur. Maqadan Təbiət Qoruğunun Yam adaları bölməsinin bir hissəsidir.
Bolşoy Baran
Bolşoy Baran — Kolıma çayının mənsəbi yaxınlığında qayalıq burundur. İnzibati cəhətdən Çukot Muxtar Dairəsinin Bilibinski rayonu ərazisində yerləşir. İlk dəfə F. Х. Plenisner tərəfindən 1763-cü ildə xəritəyə salınmışdır. Ferdinand Vrangelin fikrinə görə burun öz adını çoxlu sayda vəhşi qoyunun görünməsi ilə əlaqədar adlandırılmışdır. Çukot dilində işlənən "Ralyaven" sözü "yol üzərində yaşayış yeri" mənasını verir. == Həmçinin bax == Baranix burnu == İstinadlar == == Mənbə == Баранов камень // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890–1907.
Zeyno Baran
Zeyno Baran (31 yanvar 1972) — əslən Türkiyədən olan Cənubi Qafqaz bölgəsi üzrə tanınmış ABŞ tədqiqatçısı. Zeyno Baran 1972-ci ildə Türkiyədə jurnalist ailəsində anadan olub. Onun atası Əhməd Uran "Hürriyet" qəzetinin xüsusi müxbiri, anası Füsun Arsan isə "Günaydın" qəzetinin əməkdaşı olublar. Zeyno Baran ABŞ diplomatı Metyu Brayzanın həyat yoldaşıdır. Onlar 2007-ci ilin avqustunda ailə qurub.
Barana
Noyemberyan, Barana — Ermənistanda şəhər, Noyemberyan rayonunun mərkəzi. Ayrum dəmiryolu stansiyasından 20 kilometr aralıdadır. Barana — Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax-Şəmşəddin qəzasında, indi Barana (Noemberyan) rayonunda kənd və Barana rayonunun mərkəzi. Qaraqoyunlu Dərəsinin şimalını əhatə edən Barana mahalının adı Baranlı sülaləsi ilə bağlıdır. Baranlı sülaləsi Qaraqoyunlular dövlətinin baniləri Qara Mansurun oğlu Bayram Xoca, Qara Yusif (Qaraqoyunlular) və Sultanqulu bəy Baranlı (Qütbşahlar dövlətinin banisi) kimi nümayəndələri ilə tanınır. == Toponimi == Rayonun Barana adı tarixi mənbələrdə kənd və mahal adı kimi qeyd olunur. V. V. Radlovun fikrincə "barana" türk sözüdür və rus dilindəki "baran" sözü də qədim türklərin dilindən keçmişdir. Barana isə qoyunlu yer anlamındadır. Azərbaycan tarixçiləri isə bu toponimi Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu tayfaları ilə bağlayır. Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 4.
Barana rayonu
Barana rayonu, Noyemberyan rayonu — Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan Respublikası), Dağ Borçalının Loru mahalında rayon. 1937-ci il 31 dekabrda yaradılıb. Mərkəzi Noyemberyan (İncəsu, Barana) şəhəridir. Rayon mərkəzindən İrəvan şəhərinə olan məsafə 187 km-dir. Qərbi Azərbaycan - Qaraqoyunlu Dərəsinin şimalını əhatə edən Barana mahalının adı Baranlı sülaləsi ilə bağlıdır. Baranlı sülaləsi Qaraqoyunlular dövlətinin baniləri Qara Mansurun oğlu Bayram Xoca, Qara Yusif (Qaraqoyunlular) və Sultanqulu bəy Baranlı (Qütbşahlar dövlətinin banisi) kimi nümayəndələri ilə tanınır. Rayonun Barana adı tarixi mənbələrdə kənd və mahal adı kimi qeyd olunur. V.V.Radlovun fikrincə "barana" türk sözüdür və rus dilindəki "baran" sözü də qədim türklərin dilindən keçmişdir. Barana isə qoyunlu yer anlamındadır. Azərbaycan tarixçiləri isə bu toponimi Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu tayfaları ilə bağlayır.
Baranbat
Baranbat — Goranboy rayonu ərazisində dağ. İncəçayın sol sahilində yerləşir. Hündürlüyü 1635 m. == Ümumi məlumat == Yerli əhalinin verdiyi məlumata görə, vaxtilə burada Baranbat adlı yaşayış məntəqəsi olmuşdur. Həmin kəndin adını daşıyan qəbiristan indi də mövcuddur. Oronim baran (baranilər-qaraqoyunlu tayfa ittifaqının adı) və bat/bet (türk dillərində "yüksəklik", "dağ yamacı", "dağın guney hissəsi") sözlərindən düzəlib. Etnotoponimdir. Macarıstanda Baranya, Belorusda Baranovici, Baranq, Hindistanda Baranaqar, Türkiyədə Baran və s. qeydə alınmışdır.
Barandüz
Barandüz (fars. باراندوز‎‎) — İranın Qərbi Azərbaycan ostanının Urmiya şəhristanı ərazisinə daxil olan kənd. == Əhalisi == 2006-cı il məlumatına görə kənddə 834 nəfər yaşayır (244 ailə).
Barani-i Kürd (Sulduz)
Barani-i Kürd (fars. باراني كرد‎) — İranın Qərbi Azərbaycan ostanının Sulduz şəhristanı ərazisinə daxil olan kənd. == Əhalisi == 2006-cı il məlumatına görə kənddə 364 nəfər yaşayır (61 ailə).
Barani-i Əcəm (Sulduz)
Barani-i Əcəm (fars. باراني عجمد‎, azərb. Əcəm Baranlısı‎) — İranın Qərbi Azərbaycan ostanının Sulduz şəhristanı ərazisinə daxil olan kənd. == Əhalisi == 2006-cı il məlumatına görə kənddə 331 nəfər yaşayır (67 ailə). Əhalisi Azərbaycan türkləri və şiə inanclıdır.
Baranix burnu
Baranix burnu — Şərqi Sibir dənizində Kitepveem çayının mənsəbinə yaxın ərazidə yerləşir. İnzibati cəhətdən Çukot Muxtar Dairəsinin Çaunski rayonu ərazisində yerləşir. Burunda Malaya Baranix adlı stasionar stansiya fəaliyyət göstərir. Stansiyanın Radioizotop termoelektrik generatorunda radiasiya sızması müşahidə edilmişdir. Bununla belə ora giriş əngəllənməmişdir. 2012 ildə generator çıxarılmış və çıxdaş edilmişdir.
Baranlı (Təbriz)
Baranlı (fars. بارانلو‎) — İranın Şərqi Azərbaycan ostanının Təbriz şəhristanı ərazisinə daxil olan kənd. == Əhalisi == 2006-cı il məlumatına görə kənddə 1.169 nəfər yaşayır (299 ailə).
Baranlı oymağı
Baranlı oymağı — Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının aparıcı qolu. Baranlı oymağının ad açımı hələ tam müəyyənləşməyib. Baranı — qoç kimi yozanlar var. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə adın kökü gedib, əski Oğuz bəyləri soyuna çıxır. Fəzlullah Rəşidəddinin "Cami ət-Təvarix" adlı əsərində bu barədə bilgi var. Həmin bilgidə deyilir: "Buran xanın ölümündən sonra oğlu Əli xan padşah oldu… Əli xan oğlu Qılıc Arslana qırx minə yaxın atlı çıxara bilən o yerləri idarə etməyi tapşırdı". Ağalıq dönəmi bəlli olmayan Qayı soylu Baran bəy Oğuz elini idarə etmişdi. Baran bəydən sonra oğlu Əli xan başçı olmuşdu. Əli xanın Qılıc Arslan adlı oğlu vardı. Maraqlıdır ki, XI əsrdə yaşamış Şah Məlik Əbülfəvaris Barani ünvanlı, Qılıc Arslan adlı oğuz yabqusunun atasının adı da Əli xan idi.
Baranlı sülaləsi
Baharlı və ya Baranlı sülaləsi — Oğuz Yabqu Dövlətini, Qaraqoyunlular dövlətini, Qütbşahları və Aud nəvvablığını idarə etmiş türk sülaləsi. == Sülalənin yaranması == Sülalənin banisi Tural bəy sayılır. 1202-ci ildə Mərkəzi Asiyadan Diyarbəkir ətrafına köçmüşdü. Onun nəvəsi Bayram xoca idi. Cəlairilər dövründə Ərciş hakimi olmuşdu. Bayram xocadan sonra hakimiyyətə qardaşı oğlu Qara Məhəmməd gəlmişdir. == Əsas sülalə üzvləri == === Qaraqoyunlu bəyləri === Qara Mənsur Bayram xoca (1351–1380) Qara Dursun (Bayram xocanın qardaşı) Qara Məhəmməd (1380–1389) Bayram (ö. 1389) Misr xacə Qara Yusif (d.1355–ö.1420) Pirbudaq (1410–1413) Şahməhəmməd Şah Əli Qara İsgəndər (1421–1429/1431–1435) Əlvənd - Həmədan hakimi Yar Əli Məlik Qasim Həsən bəy Şah Qubad İspənd (Bağdad hakimi – 1432–1445) Fulad Mirzə (Bağdad hakimi – 1445–1446) Cahan şah Pirbudaq - Əmisi Pirbudaqla qarışdırmamalıdır. İsfahan hakimi idi. Həsənəli Sultanəli Qasımbəy Mirzə Məhəmməd - Pirbudağı edam etmiş, özü də Uzun Həsən tərəfindən edam olunmuşdur.
Baranlılar sülaləsi
Baharlı və ya Baranlı sülaləsi — Oğuz Yabqu Dövlətini, Qaraqoyunlular dövlətini, Qütbşahları və Aud nəvvablığını idarə etmiş türk sülaləsi. == Sülalənin yaranması == Sülalənin banisi Tural bəy sayılır. 1202-ci ildə Mərkəzi Asiyadan Diyarbəkir ətrafına köçmüşdü. Onun nəvəsi Bayram xoca idi. Cəlairilər dövründə Ərciş hakimi olmuşdu. Bayram xocadan sonra hakimiyyətə qardaşı oğlu Qara Məhəmməd gəlmişdir. == Əsas sülalə üzvləri == === Qaraqoyunlu bəyləri === Qara Mənsur Bayram xoca (1351–1380) Qara Dursun (Bayram xocanın qardaşı) Qara Məhəmməd (1380–1389) Bayram (ö. 1389) Misr xacə Qara Yusif (d.1355–ö.1420) Pirbudaq (1410–1413) Şahməhəmməd Şah Əli Qara İsgəndər (1421–1429/1431–1435) Əlvənd - Həmədan hakimi Yar Əli Məlik Qasim Həsən bəy Şah Qubad İspənd (Bağdad hakimi – 1432–1445) Fulad Mirzə (Bağdad hakimi – 1445–1446) Cahan şah Pirbudaq - Əmisi Pirbudaqla qarışdırmamalıdır. İsfahan hakimi idi. Həsənəli Sultanəli Qasımbəy Mirzə Məhəmməd - Pirbudağı edam etmiş, özü də Uzun Həsən tərəfindən edam olunmuşdur.
Baranlıq-i Hüseynxan (Miyanə)
Baranlıq-i Hüseynxan (fars. برنليق حسين خان‎) — İranın Şərqi Azərbaycan ostanının Miyanə şəhristanı ərazisinə daxil olan kənd. == Əhalisi == Kənddə 2006-cı il siyahıya alınmaya görə 145 nəfər yaşayır (36 ailə).
Baranlıq-i Mədədxan (Miyanə)
Baranlıq-i Mədədxan (fars. برنليق مددخان‎) — İranın Şərqi Azərbaycan ostanının Miyanə şəhristanı ərazisinə daxil olan kənd. == Əhalisi == Kənddə 2006-cı il siyahıya alınmaya görə 294 nəfər yaşayır (70 ailə).
Baranov adası
Baranov adası (ing. Baranof) — Aleksandr arxipelaqına aid olan, Alyaskanın cənub-şərqində yerləşən ada. 1805-ci ildə kapitan Yuri Lisyanski tərəfindən Aleksandr Baranovun şərəfinə adlandırılmışdır. Orada yaşayan Tlinqit hinduları onu Sheet’-ká X'áat’l (çox vaxt sadəcə "Şi") adlandırırlar. Admiralteyski və Çiçaqov adaları ilə birlikdə "ABC adaları" adlanan adaları əmələ gətirir. 2000-ci ildə əhalinin sayı 8532 nəfər olmuşdur. == Coğrafiya == Adanın sahəsi 4162 km², maksimum uzunluğu təxminən 160 km, eni isə 50 km-dir. Bu Aleksandr arxipelaqının ən dağlıq adası və Alyaskanın səkkizinci ən böyük adasıdır. Dünyanın ən böyük adaları siyahısında 135-ci yerdədir. Adanın demək olar ki, bütün ərazisi inzibati cəhətdən şimalda Çiçaqova adasına qədər uzanan Sitka şəhərinin məhəlləsinin bir hissəsidir.
Baranoviçi
Baranoviçi (belar. Баранавічы) — Belarusda şəhər. Brest vilayəti Baranoviçi rayonunun inzibati mərkəzi. 2017-ci il hesablamalarına görə, şəhər əhalisi 179,439 nəfər təşkil edir. == Tarix == Şəhərin tarixi 29 noyabr 1871-ci il tarixindən başlayır. 1884-cü ildə bu ərazidə 120 ev yerləşirdi və təqribən 500 nəfər sakin yaşayırdı. İmperator III Aleksandr tərəfindən təsdiq etdiyi plana əsasən, bu şəhərin yerləşdiyi ərazidən də keçən Vilnüs — Luninets — Pinsk — Rovno dəmiryolu inşa edilməli idi. Həmçinin, şəhərin yaxınlığından başqa bir dəmiryolu (Moskva-Brest) keçməli idi ki, bu da şəhərin strateji əhəmiyyətini daha da artırırdı. 1914-cü ildə Birinci dünya müharibəsi başladıqdan sonra şəhər Rusiya İmperiyası Ordusunun əsas qərargahlarından biri kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Şəhər güclü müdafiə olunmasına baxmayaraq, 25 iyul 1916-cı ildə Almaniya İmperiyası tərəfindən işğal olunmuş və 2 il müddətinə işğal altında qalmışdır.
Baranovski kənd dairəsi (Soçi)
Baranovski kənd dairəsi — Krasnodar diyarınının Xostinski rayonu ərazisində yerləşən inzibati-ərazi vahid. İnzibati vahid Soçi rayon ərazisinə daxildir. Baranovski kənd dairəsi Soçi çayı hövzəsini və qismən də Psaxe çayı hövzəsini əhatə edir. Dairəyə həm də şəhər hüdüdlarından kənarda olan kənd yaşayış məntəqələrini də əhatə edir. Baranovski kən dairəsinin ən böyük kəndi Baranovkadır. == Coğrafiyası == Baranovski dairəsi Baş Qafqaz silsiləsi dağlarının yamaclarında, Soçi çayı hövzəsinin orta və yuxarı hissələrində, eləcə də Şaxe çayının yuxarı axarında yerləşir. Şimaldan Adıgey Respublikası ilə həmsərhəddir. Bu sərhəddə həm dairənin, həm də Xostinski rayonun ən yüksək zirvəsi yerləşir — Fişt dağı (2867,7 m). Baranovski kənd dairəsinin mrkəzi hissələrində Amuko (1918,1 m), Böyük Çura (2250,7 м) və s dağlar yerləşir. Böyük Çuranın şimal yamaclarından Şaxe çayı öz başlağıcını götürür.
Baranqur (Sultaniyə)
Baranqur (fars. برنقور‎) — İranın Zəncan ostanı Sultaniyə şəhristanının ərazisinə daxil olan kənd. == Əhalisi == Kənddə 2006-cı il siyahıya alınmaya görə 160 nəfər yaşayır (35 ailə).
Baranya (medye)
Baranya (mac. Baranya, xorv. Baranja, serb. Барања) — Xorvatiya sərhədində Cənubi-Zadunay ərazisində yerləşən Macarıstan medyesi. Medyenin cənub sərhədi Dunay dağının şərqi sərhədi Drava çayı boyunca keçir. İnzibati mərkəzi — Peç. Baranya Şomod, Tolna və Baç-Kişkun medyeləri ilə sərhəddir. == Coğrafiyası == Medyenin şimalında meşə ilə örtülü dağlar, cənubda və şərqdə düzənliklər vardır. Macarıstan kömür yataqlarının 98% -i çoxlu istilik yaylarıdır. == Tarixi == Qədim dövrlərdən bəri medyenin ərazisində yerləşdirilib.
Cəmşidqulu bəy Baranlı
Cəmşidqulu bəy Baranlı — Qütbşahlar sülaləsindən Qalkondanın ikinci hökmdarı. == Həyatı == Sultanqulu bəy Baranlının oğlu olan Cəmşidqulu bəy 2 sentyabr 1543-cü ildə atasını öldürərək taxta çıxıb. Hakimiyyət dövründə Bidər sultanlığı ilə müharibə aparıb. Yaxşı təhsil almış və ədəbiyyatı sevirdi. 1550-ci ildə xəstəlikdən vəfat etmişdi. == Ailəsi == Sübhanqulu şah adlı oğlu vardı. Onu əvəz etmişdir.
Dmitri Baranov
Hüseyn Baranlı
Sultan Hüseyn Baranlı (d. ? - v. 1500) — Qaraqoyunlulardan olan Qarabağ və Göyçə hakimi. == Həyatı == Araz çayı ilə Göyçə gölü arasında hökmranlıq edirdi və Qaraqoyunlu Cahanşahın nəvəsi idi. 20 min evlik elata başçılıq edən Sultan Hüseyn hər il Ağqoyunlu hökmdarına sovqat verməsinə baxmayaraq, qiyam qaldırıb hakimiyyətə gəlmək niyyətində idi. Cünabədi yazır: Məhz buna görə də o, öz silahdaşlarına “mən xüruc etmək istəyirdim, lakin Şah İsmayıl məndən əvvəl xüruc etdi” deyərək, hakimiyyətə iddiaçı bir şəxs kimi, İsmayılı özünə siyasi rəqib hesab edirdi və “öz elinin ağsaqqalları” ilə keçirdiyi məşvərətdə onu mehribanlıqla qarşılayıb ziyafətə dəvət etməyi və orada hiylə yolu ilə zəhərləyib öldürməyi qərara almışdı. Sultan Hüseyn özü bir fərsəxlikdən İsmayılı qarşılamağa çıxmış, özünün 12 minlik qoşunla ona birləşəcəyinə və Ağqoyunluların taxtdan salınmasına, İsmayılın Təbriz mülkündə hökmdar olmasına yardımçı olacağına söz vermiş, İsmayılı səhəri gün keçirəcəyi ziyafətə dəvət etmişdi. Lakin qızılbaşlar onun hərəkətlərindən sübhələndikləri üçün səhəri gün ziyafətə bir qrup əmir getdi. İsmayıl isə xəstə olduğunu bəhanə edərək, növbəti gün təşrif buyuracağını bildirdi.
Robert Barani
Robert Barani (22 aprel 1876[…], Vyana – 8 aprel 1936[…], Uppsala[d]) - Qulaqdakı vestibulyar aparatın fiziologiya və patologiyası üzərində etdiyi işləri sayəsində 1914-ci ildə Fiziologiya və tibb üzrə Nobel mükafatını alan avstriyalı həkim. == Bioqrafiyası == Barani Avstriyanın Vyana şəhərində anadan olmuşdur. Bir elm adamının qızı olan Maria Hok və bank səlahiyyətlisi və daşınmaz əmlak idarəçisi olan Macar Yəhudi İqnaz Baraninin altı uşağından ən böyüyü idi. 1900-ci ildə Vyana Universitetinin tibb fakültəsindən məzun oldu. Barani Vyanada bir həkim olaraq çalışarkən xəstələrinin baş dönməsini rahatlaşdırmaq üçün onların daxili qulaqlarının içinə maye yeridirdi. Yeridilən maye çox soyuq olduğundan xəstələrində başgicəllənmə və Nistagmus (istəksiz göz hərəkəti) baş verirdi. Mayeni qızdırdıqda isə xəstələrdə tərs istiqamətdə Nistagmus meydana gəldiyini gördü. Barani bu təcrübəsiylə endolinfanın sərin ikən batan və isti ikən yüksələn bir xüsusiyyəti olduğunu və beləcə endolinfanın axın istiqamətinin vestibulyar orqana proprioseptiv siqnalları təmin etməsini təyin etdi. Kaloridən reaksiya olaraq adlandırdığı bu təcrübə ilə müşahidələrinə davam etdi. Etdiyi müşahidələr və araşdırmalar nəticəsində vestibulyar orqan xəstəliklərinin cərrahi müalicəsini mümkün etdi.
Abaran
Abaran, əvvəlki adı: Baş Abaran — Ermənistan Respublikasında şəhər. Abaran rayonunun mərkəzi. == Tarixi == Abaran şəhərinin ilk adı Baş Abaran kəndi olub. Kənd İrəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasına aid olmuşdur. X əsrdən mənbələrdə adı çəkilir. Toponim Azərbaycan dilində "əsas" mənasında işlənən baş sözü ilə cəmlik bildirən -an şəkilçisi qəbul etmiş apar türk etnonimi əsasında əmələ gəlmişdir. Etnotoponimdir. Quruluşca mürəkkəb toponimdir. 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı olmuşdur.Qədim türk mənşəli Abaran tayfasının adnı əks etdirir. Erm.
Bafran
Bafran — İranın İsfahan ostanının Nayin şəhristanının Mərkəzi bəxşində şəhər.
Balan
Balan (En) — Fransada kommuna. Balan (Sərdəşt) — İranın Qərbi Azərbaycan ostanının Sərdəşt şəhristanı ərazisinə daxil olan kənd. Balan xalçası — İranda xalça.
Banan
Banan — banankimilər fəsiləsindən çoxillik ot bitkisi cinsi. Qısa gövdəli və iri kökümsovlu hündür, bəzən də nəhəng otdur. Vətəni Asiya, Afrika və Avstraliyanın tropik və subtropik bölgələridir. 70-ə yaxın növü var. İstisevən hibrid növləri (M. paradisiaca və M. sapientum) daha çox yayılmışdır. Kökdən çıxan iri, qınlı yarpaqları çoxqatlı boru — yalançı gövdə əmələ gətirir. Bircinsiyyətli və ikicinsiyyətli çiçəkləri nəhəng salxımı xatırladır. Meyvələri salxımda toplaşır, hər salxımda 300-ə qədər meyvə olur, ümumi kütləsi 50–60 kq-a çatır. Yeyilir, qurudulur, konserv, marmelad, şirə, şərab, banan unu və s. hazırlamaq üçün istifadə edilir.
Baqan
Paqan müasir Myanmanın ərazisində yerləşən qədim paytaxt şəhərdir. Şəhər İrivadi çayının qərb sahili boyunca 145 km cənubi-qərbdə Mandalaya, Maquey dairəsində Çauk şəhəri yaxınlığında yerləşir. Hazırda qədim şəhərin yerində arxeoloji zona məbədlər, monastırlar yerləşir. Aşkar mədəni və tarixi əhəmiyyətinə baxmayaraq, siyasi səbəblərdən YUNESKO-nun Dünya İrsi siyahısına salınmadı. == Tarixi == Paqan xarabalıqları 40 км² sahəni əhatə edir. Məbədlərin əksəriyyətinin XI-XIII əsrlərdə tikildiyi Paqan şəhəri Krallığın paytaxtı idi. Krallığın paytaxtını kral Pinbya 874-cü ildə Paqana köçürüb. 1287-ci ildə bu səltənət Monqollar tərəfindən işğal edilmişdir. Bu şəhər monqollar tərəfindən talan olunaraq çoxlu dini əşyalar oğurlandı.
Barak
Barak — Kişi adı. Bu adı olan tanınmışlar Barak Obama — ABŞ prezidenti. Digər Barak (mifologiya) — türk mifologiyasında müqəddəs it.
Baron
Baron — ad. Baron Bosiyev — Osetiyalı yazıçı, şair, sovet mədəniyyət və ədəbiyyat xadimi. Baron Zemo — Marvel Comics tərəfindən yaradılmış anti-qəhrəman. Baron Münxhauzen — uydurma Almaniya zadəganı.
Barxan
Barxan — səhralarda küləyin təsiri altında sovrulan qum təpəsi. == Haqqında == Barxan təpəsi planda oraq və ya nal şəklində göstərilir. Küləktutan yamacı az meyilli, küləktutmayan yamacı isə dik və qısa olur. Barxan küləyin rejimindən asılı olaraq tirə, təpə formasında olur və öz yerini dəyişir. Böyük Səhrada, Liviya və Nubiya səhralarında hündürlüyü 100 metrdən çox olan barxanlar var. == Ədəbiyyata gətirilməsi == Barxan, adını aldığı Türküstan kimi daxili hissələrdəki açıq çöl rayonlarının səciyyəvi xüsusiyyətini təşkil edir. Bu sözü 1881-ci ildə Rus təbiətşünas Alexander von Middendorun elmi ədəbiyyata gətirdiyi qəbul edilir. == Barxan ehramlar == Barxan ehramlar piramidal dyunlar, ulduzvari dyunlardır. Piramidal formalı qum yığınları. Barxan ehramları sadə-bir mərkəzdə birləşən eyni ölçülü, dik yamaclı tirələrdən və kompleks (mürəkkəb) — bir neçə zirvəsi olan, bir çox müxtəlif ölçülü tirələrdən ibarət formaları olur.
Bayan
Toponimlər Bayan (Daşkəsən) — Azərbaycanın Daşkəsən rayonunda kənd. Bayan (Oğuz) — Azərbaycanın Oğuz rayonunda kənd.
Bazan
Bazan (fars. باذان‎) (Bazan ibn Sasan) — Sasanilər imperiyasının Yəməndə mərzibanı. == Həyatı == Həbəşistanın Yəmən valisi Əbrəhənin iki oğlu Məsruk ilə Yəksumun Yəməndəki yerli ərəblərə qarşı böyük bir zülm və qətliama girişməsi üzərinə Himyarilərin soyundan gələn Seyf ibn Zuyazan Həbəşlilərə qarşı Sasanilər imperiyasıdan yardım istəmiş, Kisra I Xosrov da (Ənuşirvani Adil 531-579), yaşlı və təcrübəli komandanlarından Vəhrizi kiçik bir orduyla Yəmənə göndərmişdi. Aparılan savaşda vali Məsruk öldürülmüş və Seyf ibn Zuyazan Sənada iqtidarı ələ keçirmişdi. Həbəşlilərin bir neçə il sonra Seyfi öldürmələri üzərinə Kisra, Vəhrizi dörd min əsgərlə təkrar Yəmənə göndərmişti. Ölümünə qədər Sənada Sasanilər valisi olaraq qalan Vəhrizdən sonra sırasıyla Mərziban, Təynucan, Xürrə Xosrov və Bazan vali olmuşdular. Bazan iranlı əsgərlərin Yəmənli qadınlarla evlənməsi nəticəsində təşəkkül edən və Əbna adı verilən zümrəyə mənsubdu. peyğəmbərin dəvəti üzərinə müsəlman oldu. Onun müsəlman oluşuna dair xəbərlər, peyğəmbərin Kisraya (II Xosrova) göndərdiyi məktubla ilgili rəvayətlər arasında yer almaqdadır. peyğəmbər hicrətin 7- (628-ci) ildə Abdullah ibn Huzafə əs-Səhmiyi bir məktubla Kisra II Xosrov Pərvizə göndərmişdi.
Biran
Biran Kubanın Olqin əyalətindəki kənd, Fidel və Raul Kastronun doğulduğu yer. Onların atasının 23.000 akr (93 km²) plantasiyası olub. == Tarixi == 1976-cı il bələdiyyə islahatına qədər kənd qonşu Mayari bələdiyyəsinin bir hissəsi idi. == Tanınmış şəxsləri == Fidel Kastro- Kuba inqilabçısı, 1959-2008-ci illərdə Kuba lideri. Raul Kastro-Kuba inqilabçısı.
Boran
Buran
Buran (Ərdəbil) —
Daran
Daran — İranın İsfahan ostanının şəhərlərindən və Fəridən şəhristanının mərkəzidir. 2006-cı il əhalinin siyahıya alınmasına əsasən, şəhərin əhalisi 18,930 nəfər və 4,763 ailədən ibarət idi. Əhalisi ustaclılar, qaşqaylar, bəxtiyarilər, gürcülər və ermənilərdən ibarətdir, fars dili, azərbaycan dili, gürcü dili, erməni dili, qaşqay dili və bəxtiyari dialekti bu şəhərdə danışılır. Əhalisinin əksəriyyəti şiə müsəlmandır,ermənilər xristiandırlar.
Haran
Haran — Azərbaycan Respublikasının Lerik rayonunun inzibati ərazi vahidində kənd. == Əhalisi == Əhalisi 85 nəfərdir. == Relyefi == Lerik rayonunun Kirəvud inzibati ərazi vahidində yerləşən bu kənd dağətəyi ərazidədir.
Karan
Karan (Sayınqala)
Varan
Varan (lat. Varanus) — varanlar fəsiləsunə aid heyvan cinsi. == Yarımcinsləri == Varanus Odatria Soterosaurus Philippinosaurus Papusaurus Euprepiosaurus Empagusia Polydaedalus Psammosaurus == Xarici keçidlər == В. Р. Алифанов. Ящерицы в эпоху динозавров. Fry, Brian G., et al. (2006). Early evolution of the venom system in lizards and snakes.
Xaran
Xaran (urdu خاران) — səhra Pakistanın Bəlucistan vilayətinin Xaran dairəsi ərazisinə daxildir. Dyunlarla zəngin olan səhrada daim hərəkət edirlər. Burada dyunların hündürlüyü 15-30 metr təşkil edir. Səhra Elburs silsiləsi ilə əhatələnir. Şimal hissədə səhranın hündürlüyü 1000 m, cənub-şərqdə isə 250 metrdir. Orta illik yağıntının miqdarı 100 mm azdır. Xaran səhrasında 28 may 1998-ci ildə Pakistan tərəfindən Atom sınağı həyata keçirilmişdir.
Aran
Aran bölgəsi — Azərbaycanda coğrafi bölgə. Aran (Yevlax) — Azərbaycanın Yevlax rayonunda qəsəbə. Aran (Ağcabədi) — Azərbaycanın Ağcabədi rayonunda kənd. Aran (Lerik) — Azərbaycanın Lerik rayonunda kənd. Aran (Şəki) — Azərbaycanın Şəki rayonunda kənd. Aran (Tovuz) — Azərbaycanın Tovuz rayonunda kənd. Aran (Qırxbulaq) — Azərbaycanın Qırxbulaq nahiyəsində kənd. Aran (film, 1985) — Aran bölgəsi haqqında 1985-ci ildə çəkilmiş qısametrajlı sənədli film. Aran iqtisadi rayonu — Azərbaycan Respublikasının şərti iqtisadi rayonlarından biri. == Həmçinin bax == Aranlı Arançı Aranilər Arran Arran – Qafqaz Albaniyasının yarıəfsanəvi hökmdarı.
Abaran (dəqiqləşdirmə)
Abaran, Baş Abaran — Ermənistan Respublikasında şəhər. Abaran rayonu — Qərbi Azərbaycanın Abaran mahalı ərazisində rayon. Abaran mahalı — İrəvan xanlığında mahal. Abaran nahiyəsi — İrəvan əyalətinda nahiyə. Abaran — İrəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı. Abaran — Alagöz (Ələyəz) və Pəmbək dağ silsilələri arasında yaylaq. Abaran — İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında çöl adı. Abaran (çay) — İrəvan xanlığının Abaran mahalında çay adı.