OPPONENTLİK

is. Opponent olma, opponent kimi çıxış etmə (dissertasiya müdafiəsində, elmi disputda). Opponentlik etmək.
OPPONÉNT
OPPORTUNİST

Digər lüğətlərdə