AYAĞINA AT TUŞAGINI VURMAQ

Evləndirmək, başını bağlamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AVUC
AYAQ