Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • ZÜLM ÇƏKMƏK

  haqsızlığa, işgəncələrə məruz qalmaq.

  Полностью »
 • ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ

  əzab-əziyyət və işgəncələr çoxalmaq, zülm və istismar artmaq, həddən çox olmaq, şiddətlənmək.

  Полностью »
 • ZÜLM VERMƏK

  hədsiz istismar etmək, incitmək, əzab-əziyyət və işgəncəyə məruz qoymaq.

  Полностью »
 • ZÜY TUTMAQ

  1. Başqasının fikrini, sözünü ona xoş gəlmək xatirinə, yaltaqlanmaq məqsədilə təsdiq etmək; ~ dəm tutmaq, balabançıya dəm tutmaq

  Полностью »