Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK

  bax: zurna bağlamaq.

  Полностью »
 • ZURNA BAĞLAMAQ

  arxasınca danışmaq, şayiə yaymaq, dedi-qodu eləmək; ~ söz qoşmaq, vedrə bağlamaq, şeypur çalmaq, səs salmaq, zur-düdük eləmək

  Полностью »
 • ZURNA ÇALMAQ

  1. Mənasız danışmaq, söhbəti mənasız yerə uzatmaq.  2. Şişirdərək aləmə yaymaq, şayiə yaymaq; ~ hay basmaq (salmaq, vurmaq)

  Полностью »
 • ZURNASI ÇALINMAQ

  bax: kitabı bağlanmaq.

  Полностью »
 • ZURNASI SONRAYA QALIB

  səs-küy yaradacaq bir hadisə, hərəkət haqqında işlədilən ifadə; ~ səsi sonra çıxacaq.

  Полностью »
 • ZURNASINA OYNAMAQ

  müstəqil fikri olmamaq, başqasının sözü ilə oturub-durmaq; ~ hər çalınan havaya oynamaq.

  Полностью »
 • ZÜLM ÇƏKMƏK

  haqsızlığa, işgəncələrə məruz qalmaq.

  Полностью »
 • ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ

  əzab-əziyyət və işgəncələr çoxalmaq, zülm və istismar artmaq, həddən çox olmaq, şiddətlənmək.

  Полностью »
 • ZÜLM VERMƏK

  hədsiz istismar etmək, incitmək, əzab-əziyyət və işgəncəyə məruz qoymaq.

  Полностью »
 • ZÜY TUTMAQ

  1. Başqasının fikrini, sözünü ona xoş gəlmək xatirinə, yaltaqlanmaq məqsədilə təsdiq etmək; ~ dəm tutmaq, balabançıya dəm tutmaq

  Полностью »