Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • ZIĞ VERMƏK (VURMAQ)

  dan. bol, çox olmaq, ağzına qədər dolu olmaq; ~ lığ vermək.

  Полностью »
 • ZINQIROV SƏSİNƏ OYNAMAQ

  hər eşitdiyinə uymaq, yüngülxasiyyət olmaq.

  Полностью »
 • ZIRDAN DÜŞMƏK

  dan. gücünü itirmək, iqtidarı qalmamaq, taqətsiz olmaq; ~ heydən düşmək.

  Полностью »
 • ZIRILIĞINA SALMAQ

  1. Kobudluq eləmək.  2. Bir şeyi zor gücünə etmək.

  Полностью »
 • ZİBİL QAYNATMAQ

  dan. səs-küyə səbəb ola biləcək səhv etmək, xoşagəlməz hadisə törətmək, pis iş tutmaq.

  Полностью »
 • ZİBİLƏ DÜŞMƏK

  bax: işə düşmək.

  Полностью »
 • ZİBİLƏ SALMAQ

  dolaşdırmaq,  bəlaya düşməsinə səbəb olmaq; ~ işə salmaq.

  Полностью »
 • ZİBİLİ ÇIXMAQ

  xarab olmaq; qüsuru, nöqsanı, zəif cəhəti ortaya çıxmaq; ~ xatası çıxmaq, üstü açılmaq.

  Полностью »
 • ZİBİLİ DİZƏ ÇIXMAQ

  pinti, natəmiz olmaq.

  Полностью »
 • ZİBİLİ KOMADAN ÇIXARMAQ

  bir yerə, bir kollektivə, az qisim adama bəlli olan bir problemi, mübahisəni və s.-ni geniş yaymaq; ~ car çəkmək

  Полностью »
 • ZİBİLİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTMƏK (AÇMAMAQ)

  nöqsanları ört-basdır eləmək, pərdələmək, gizli saxlamaq.

  Полностью »
 • ZİLDƏN BƏMƏ (PƏSƏ) SALMAQ

  1. Sakitləşdirmək; sürətini azaltmaq, dayandırmaq.  2. Əsl vəziyyəti reallığı ilə anlatmaq.

  Полностью »
 • ZİNHARA GƏLMƏK

  usanmaq, bezmək, yorulmaq; ~ cana gəlmək, təngə gəlmək, zara gəlmək, boğaza yığılmaq.

  Полностью »
 • ZİNHARA GƏTİRMƏK

  bezdirmək; ~ təngə gətirmək, boğaza yığmaq.

  Полностью »
 • ZİRVƏ QARI

  tapılmayan, əlçatmayan.

  Полностью »
 • ZİYAN ÇƏKMƏK (DƏYMƏK)

  maddi itki vermək, maddi və ya mənəvi cəhətdən zərər çəkmək; ~ kisədən getmək, xətər dəymək, zərər çəkmək (dəymək)

  Полностью »
 • ZİYAN VURMAQ

  maddi itkiyə məruz qoymaq, pislik etmək; ~ xətər yetirmək.

  Полностью »
 • ZİYANA DÜŞMƏK

  maddi cəhətdən zərər çəkmək, xeyir götürməmək; ~ zərər çəkmək (dəymək), mayadan yemək, geri düşmək, xərcə-borca düşmək

  Полностью »
 • ZİYANA SALMAQ

  pul xərcləməyə məcbur etmək, maddi ziyan vurmaq; ~ geri salmaq, xərcə salmaq.

  Полностью »
 • ZİYANIN YARISINDAN QAYITMAQ

  bax: zərərin yarısından qayıtmaq.

  Полностью »
 • ZOĞ ÇIXARMAQ

  vurmaqla bədəndə zolaq kimi iz buraxmaq.

  Полностью »
 • ZOL VURUB BAXMAQ

  gözlərini zilləyərək baxmaq.

  Полностью »
 • ZOR GƏLMƏK

  üstün olmaq, qalib çıxmaq; məcbur etmək.

  Полностью »
 • ZÖVQ ALMAQ

  şənlənmək, feyzyab olmaq; ~ ləzzət almaq.

  Полностью »
 • ZÖVQÜNƏ YATMAQ

  bəyənmək; ~ xoşuna gəlmək.

  Полностью »
 • ZÖVQÜNÜ OXŞAMAQ

  xoşhal etmək, ürəyincə olmaq; ~ ürəyinə yatmaq, xoşuna gəlmək, ləzzət vermək.

  Полностью »
 • ZUR-DÜDÜK ELƏMƏK

  bax: zurna bağlamaq.

  Полностью »
 • ZURNA BAĞLAMAQ

  arxasınca danışmaq, şayiə yaymaq, dedi-qodu eləmək; ~ söz qoşmaq, vedrə bağlamaq, şeypur çalmaq, səs salmaq, zur-düdük eləmək

  Полностью »
 • ZURNA ÇALMAQ

  1. Mənasız danışmaq, söhbəti mənasız yerə uzatmaq.  2. Şişirdərək aləmə yaymaq, şayiə yaymaq; ~ hay basmaq (salmaq, vurmaq)

  Полностью »
 • ZURNASI ÇALINMAQ

  bax: kitabı bağlanmaq.

  Полностью »
 • ZURNASI SONRAYA QALIB

  səs-küy yaradacaq bir hadisə, hərəkət haqqında işlədilən ifadə; ~ səsi sonra çıxacaq.

  Полностью »
 • ZURNASINA OYNAMAQ

  müstəqil fikri olmamaq, başqasının sözü ilə oturub-durmaq; ~ hər çalınan havaya oynamaq.

  Полностью »
 • ZÜLM ÇƏKMƏK

  haqsızlığa, işgəncələrə məruz qalmaq.

  Полностью »
 • ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ

  əzab-əziyyət və işgəncələr çoxalmaq, zülm və istismar artmaq, həddən çox olmaq, şiddətlənmək.

  Полностью »
 • ZÜLM VERMƏK

  hədsiz istismar etmək, incitmək, əzab-əziyyət və işgəncəyə məruz qoymaq.

  Полностью »
 • ZÜY TUTMAQ

  1. Başqasının fikrini, sözünü ona xoş gəlmək xatirinə, yaltaqlanmaq məqsədilə təsdiq etmək; ~ dəm tutmaq, balabançıya dəm tutmaq

  Полностью »