Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • oğlaq

  oğlaq

  Tam oxu »
 • oğlaqqıran

  oğlaqqıran

  Tam oxu »
 • oğlan

  oğlan

  Tam oxu »
 • oğlan-qız

  oğlan-qız

  Tam oxu »
 • oğlan-uşaq

  oğlan-uşaq

  Tam oxu »
 • oğlancığaz

  oğlancığaz

  Tam oxu »
 • oğlancıq

  oğlancıq

  Tam oxu »
 • oğlanlaşma

  oğlanlaşma

  Tam oxu »
 • oğlanlaşmaq

  oğlanlaşmaq

  Tam oxu »
 • oğlanlı-qızlı

  oğlanlı-qızlı

  Tam oxu »
 • oğlansayağı

  oğlansayağı

  Tam oxu »
 • oğraş

  oğraş

  Tam oxu »
 • oğraşlıq

  oğraşlıq

  Tam oxu »
 • oğru

  oğru

  Tam oxu »
 • oğru-əyri

  oğru-əyri

  Tam oxu »
 • oğru-əyrilik

  oğru-əyrilik

  Tam oxu »
 • oğru-quldur

  oğru-quldur

  Tam oxu »
 • oğrubaşı

  oğrubaşı

  Tam oxu »
 • oğrubaşılıq

  oğrubaşılıq

  Tam oxu »
 • oğrun

  oğrun

  Tam oxu »
 • oğrun-oğrun

  oğrun-oğrun

  Tam oxu »
 • oğrunca

  oğrunca

  Tam oxu »
 • oğruncasına

  oğruncasına

  Tam oxu »
 • oğul

  oğul

  Tam oxu »
 • oğul-beçə

  oğul-beçə

  Tam oxu »
 • oğul-qız

  oğul-qız

  Tam oxu »
 • oğul-uşaq

  oğul-uşaq

  Tam oxu »
 • oğul-uşaqlı

  oğul-uşaqlı

  Tam oxu »
 • oğul-uşaqsız

  oğul-uşaqsız

  Tam oxu »
 • oğulcuğaz

  oğulcuğaz

  Tam oxu »
 • oğulcuq

  oğulcuq

  Tam oxu »
 • oğullu

  oğullu

  Tam oxu »
 • oğulluq

  oğulluq

  Tam oxu »
 • oğulsuz

  oğulsuz

  Tam oxu »
 • oğulsuzluq

  oğulsuzluq

  Tam oxu »
 • oğurlama

  oğurlama

  Tam oxu »
 • oğurlamaq

  oğurlamaq

  Tam oxu »
 • oğurlanma

  oğurlanma

  Tam oxu »
 • oğurlanmaq

  oğurlanmaq

  Tam oxu »
 • oğurlatdırma

  oğurlatdırma

  Tam oxu »
 • oğurlatdırmaq

  oğurlatdırmaq

  Tam oxu »
 • oğurlatma

  oğurlatma

  Tam oxu »
 • oğurlatmaq

  oğurlatmaq

  Tam oxu »
 • oğurluq

  oğurluq

  Tam oxu »
 • oğuz

  oğuz

  Tam oxu »
 • oğuzlar

  oğuzlar

  Tam oxu »
 • oh

  oh

  Tam oxu »
 • oha

  oha

  Tam oxu »
 • ohalama

  ohalama

  Tam oxu »
 • ohalamaq

  ohalamaq

  Tam oxu »