Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • yük

  yük

  Tam oxu »
 • yük-nəqliyyat

  yük-nəqliyyat

  Tam oxu »
 • yükalan

  yükalan

  Tam oxu »
 • yükaltı

  yükaltı

  Tam oxu »
 • yükaparma

  yükaparma

  Tam oxu »
 • yükaşırma

  yükaşırma

  Tam oxu »
 • yükboşaldan

  yükboşaldan

  Tam oxu »
 • yükboşaltma

  yükboşaltma

  Tam oxu »
 • yükçü

  yükçü

  Tam oxu »
 • yükçülük

  yükçülük

  Tam oxu »
 • yükdaşıma

  yükdaşıma

  Tam oxu »
 • yükdaşıyan

  yükdaşıyan

  Tam oxu »
 • yükdaşıyıcı

  yükdaşıyıcı

  Tam oxu »
 • yükdoldurma

  yükdoldurma

  Tam oxu »
 • yükgöndərən

  yükgöndərən

  Tam oxu »
 • yükgötürmə

  yükgötürmə

  Tam oxu »
 • yükqaldıran

  yükqaldıran

  Tam oxu »
 • yükqaldırıcı

  yükqaldırıcı

  Tam oxu »
 • yükqaldırma

  yükqaldırma

  Tam oxu »
 • yükqəbuletdirici

  yükqəbuletdirici

  Tam oxu »
 • yüklədilmə

  yüklədilmə

  Tam oxu »
 • yüklədilmək

  yüklədilmək

  Tam oxu »
 • yükləmə

  yükləmə

  Tam oxu »
 • yükləmə-boşaltma

  yükləmə-boşaltma

  Tam oxu »
 • yükləmək

  yükləmək

  Tam oxu »
 • yüklənmə

  yüklənmə

  Tam oxu »
 • yüklənmək

  yüklənmək

  Tam oxu »
 • yüklənmiş

  yüklənmiş

  Tam oxu »
 • yüklətdirmə

  yüklətdirmə

  Tam oxu »
 • yüklətdirmək

  yüklətdirmək

  Tam oxu »
 • yüklətmə

  yüklətmə

  Tam oxu »
 • yüklətmək

  yüklətmək

  Tam oxu »
 • yükləyici

  yükləyici

  Tam oxu »
 • yüklü

  yüklü

  Tam oxu »
 • yüklük

  yüklük

  Tam oxu »
 • yüksək

  yüksək

  Tam oxu »
 • yüksəkboy

  yüksəkboy

  Tam oxu »
 • yüksəkboylu

  yüksəkboylu

  Tam oxu »
 • yüksəkcə

  yüksəkcə

  Tam oxu »
 • yüksəkdən

  yüksəkdən

  Tam oxu »
 • yüksəkgərginlikli

  yüksəkgərginlikli

  Tam oxu »
 • yüksəkixtisaslı

  yüksəkixtisaslı

  Tam oxu »
 • yüksəkkalorili

  yüksəkkalorili

  Tam oxu »
 • yüksəkkarbonlu

  yüksəkkarbonlu

  Tam oxu »
 • yüksəkkeçidli

  yüksəkkeçidli

  Tam oxu »
 • yüksəkkeyfiyyətli

  yüksəkkeyfiyyətli

  Tam oxu »
 • yüksəkkontras

  yüksəkkontras

  Tam oxu »
 • yüksəkkükürdlü

  yüksəkkükürdlü

  Tam oxu »
 • yüksəklik

  yüksəklik

  Tam oxu »
 • yüksəklikölçən

  yüksəklikölçən

  Tam oxu »