Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • yeddi

  yeddi

  Tam oxu »
 • yeddi-yeddi

  yeddi-yeddi

  Tam oxu »
 • yeddiadamlıq

  yeddiadamlıq

  Tam oxu »
 • yeddiarşınlıq

  yeddiarşınlıq

  Tam oxu »
 • yeddiaylıq

  yeddiaylıq

  Tam oxu »
 • yeddibarmaq

  yeddibarmaq

  Tam oxu »
 • yeddibarmaqlı

  yeddibarmaqlı

  Tam oxu »
 • yeddibaşlı

  yeddibaşlı

  Tam oxu »
 • yeddibucaq

  yeddibucaq

  Tam oxu »
 • yeddibucaqlı

  yeddibucaqlı

  Tam oxu »
 • yeddicə

  yeddicə

  Tam oxu »
 • yeddicildli

  yeddicildli

  Tam oxu »
 • yeddicildlik

  yeddicildlik

  Tam oxu »
 • yeddidövrəli

  yeddidövrəli

  Tam oxu »
 • yeddidüymə

  yeddidüymə

  Tam oxu »
 • yeddidüyməli

  yeddidüyməli

  Tam oxu »
 • yeddidüyməlik

  yeddidüyməlik

  Tam oxu »
 • yeddidüyümlü

  yeddidüyümlü

  Tam oxu »
 • yeddidüyümlük

  yeddidüyümlük

  Tam oxu »
 • yeddielektrodlu

  yeddielektrodlu

  Tam oxu »
 • yeddigirvənkəlik 2021

  yeddigirvənkəlik

  Tam oxu »
 • yeddigünlük

  yeddigünlük

  Tam oxu »
 • yeddihecalı

  yeddihecalı

  Tam oxu »
 • yeddihissəli

  yeddihissəli

  Tam oxu »
 • yeddiillik

  yeddiillik

  Tam oxu »
 • yeddikiloqramlıq

  yeddikiloqramlıq

  Tam oxu »
 • yeddikiloluq

  yeddikiloluq

  Tam oxu »
 • yeddikilometrlik

  yeddikilometrlik

  Tam oxu »
 • yeddiqardaş

  yeddiqardaş

  Tam oxu »
 • yeddiqat

  yeddiqat

  Tam oxu »
 • yeddiqatlı

  yeddiqatlı

  Tam oxu »
 • yeddiqramlıq

  yeddiqramlıq

  Tam oxu »
 • yeddiqülləli

  yeddiqülləli

  Tam oxu »
 • yeddiləmə

  yeddiləmə

  Tam oxu »
 • yeddiləmək

  yeddiləmək

  Tam oxu »
 • yeddilik

  yeddilik

  Tam oxu »
 • yeddilitrlik

  yeddilitrlik

  Tam oxu »
 • yeddimetrlik

  yeddimetrlik

  Tam oxu »
 • yeddimərtəbə

  yeddimərtəbə

  Tam oxu »
 • yeddimərtəbəli

  yeddimərtəbəli

  Tam oxu »
 • yeddinci

  yeddinci

  Tam oxu »
 • yeddincisi

  yeddincisi

  Tam oxu »
 • yeddinəfərlik

  yeddinəfərlik

  Tam oxu »
 • yeddioymaq 2021

  yeddioymaq

  Tam oxu »
 • yeddipudluq

  yeddipudluq

  Tam oxu »
 • yeddirəqəmli

  yeddirəqəmli

  Tam oxu »
 • yeddirəng

  yeddirəng

  Tam oxu »
 • yeddirəngli

  yeddirəngli

  Tam oxu »
 • yeddisaatlıq

  yeddisaatlıq

  Tam oxu »
 • yeddisaniyəlik

  yeddisaniyəlik

  Tam oxu »