Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • yiv

  yiv

  Tam oxu »
 • yivaçan

  yivaçan

  Tam oxu »
 • yivaçma

  yivaçma

  Tam oxu »
 • yivburğusu

  yivburğusu

  Tam oxu »
 • yivfrezi

  yivfrezi

  Tam oxu »
 • yivfrezləmə

  yivfrezləmə

  Tam oxu »
 • yivkəsən

  yivkəsən

  Tam oxu »
 • yivli

  yivli

  Tam oxu »
 • yivölçən

  yivölçən

  Tam oxu »
 • yivpardaxlama

  yivpardaxlama

  Tam oxu »
 • yivsiz

  yivsiz

  Tam oxu »
 • yiyə

  yiyə

  Tam oxu »
 • yiyələnmə

  yiyələnmə

  Tam oxu »
 • yiyələnmək

  yiyələnmək

  Tam oxu »
 • yiyəli

  yiyəli

  Tam oxu »
 • yiyəlik

  yiyəlik

  Tam oxu »
 • yiyəsiz

  yiyəsiz

  Tam oxu »
 • yiyəsizlik

  yiyəsizlik

  Tam oxu »
 • yod

  yod

  Tam oxu »
 • yod-benzol

  yod-benzol

  Tam oxu »
 • yod-bromid

  yod-bromid

  Tam oxu »
 • yod-etan

  yod-etan

  Tam oxu »
 • yod-xlorid

  yod-xlorid

  Tam oxu »
 • yod-metan

  yod-metan

  Tam oxu »
 • yod-nişastalı

  yod-nişastalı

  Tam oxu »
 • yodatlar

  yodatlar

  Tam oxu »
 • yodlama

  yodlama

  Tam oxu »
 • yodlamaq

  yodlamaq

  Tam oxu »
 • yodlanma

  yodlanma

  Tam oxu »
 • yodlanmaq

  yodlanmaq

  Tam oxu »
 • yodlatma

  yodlatma

  Tam oxu »
 • yodlatmaq

  yodlatmaq

  Tam oxu »
 • yodlu

  yodlu

  Tam oxu »
 • yodoform

  yodoform

  Tam oxu »
 • yodometrik

  yodometrik

  Tam oxu »
 • yodometriya

  yodometriya

  Tam oxu »
 • yodsuz

  yodsuz

  Tam oxu »
 • yodsuzluq

  yodsuzluq

  Tam oxu »
 • yoğrulu

  yoğrulu

  Tam oxu »
 • yoğun

  yoğun

  Tam oxu »
 • yoğunayaq

  yoğunayaq

  Tam oxu »
 • yoğunbaldır

  yoğunbaldır

  Tam oxu »
 • yoğunbaldırlı

  yoğunbaldırlı

  Tam oxu »
 • yoğunboyun

  yoğunboyun

  Tam oxu »
 • yoğunboyunlu

  yoğunboyunlu

  Tam oxu »
 • yoğunbuynuz

  yoğunbuynuz

  Tam oxu »
 • yoğunca

  yoğunca

  Tam oxu »
 • yoğundamar

  yoğundamar

  Tam oxu »
 • yoğundamarlı

  yoğundamarlı

  Tam oxu »
 • yoğundimdik

  yoğundimdik

  Tam oxu »