Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • KİÇİK

  balaca — xırda

  Tam oxu »
 • KİÇİK

  gödək — qısa

  Tam oxu »
 • KİÇİKLƏŞMƏ

  balacalaşma — xırdalaşma

  Tam oxu »
 • KİÇİKLƏŞMƏK

  balacalaşmaq — xırdalaşmaq

  Tam oxu »
 • KİÇİKLİK

  balacalıq

  Tam oxu »
 • KİÇİKLİK

  gödəklik — qısalıq

  Tam oxu »
 • KİÇİLMƏ

  gödəlmə — qısalma

  Tam oxu »
 • KİÇİLMƏ

  cılızlaşma

  Tam oxu »
 • KİÇİLMƏ

  balacalanma

  Tam oxu »
 • KİÇİLMƏ

  alçalma

  Tam oxu »
 • KİÇİLMƏK

  cılızlaşmaq

  Tam oxu »
 • KİÇİLMƏK

  gödəlmək — qısalamaq

  Tam oxu »
 • KİÇİLMƏK

  balacalanmaq

  Tam oxu »
 • KİÇİLMƏK

  alçalmaq

  Tam oxu »
 • KİF

  cəng — çürüntü

  Tam oxu »
 • KİFAYƏT

  bəsdir — yetər

  Tam oxu »
 • KİFAYƏTLƏNMƏ

  qənaətlənmə

  Tam oxu »
 • KİFAYƏTLƏNMƏK

  qənaətlənmək

  Tam oxu »
 • KİFİR

  çirkin — eybəcər

  Tam oxu »
 • KİFİRLƏŞMƏ

  çirkinləşmə — eybəcərləşmə

  Tam oxu »
 • KİFİRLƏŞMƏK

  çirkinləşmək — eybəcərləşmək

  Tam oxu »
 • KİFLƏNMƏ

  cənglənmə — barlanma

  Tam oxu »
 • KİFLƏNMƏK

  cənglənmək — barlanmaq

  Tam oxu »
 • KİFLİ

  cəngli — barlı

  Tam oxu »
 • KİFLİLİK

  cənglilik — barlılıq

  Tam oxu »
 • KİLİD

  qıfıl — cəftə — rəzə

  Tam oxu »
 • KİLİDLƏMƏ

  qıfıllama — bağlama

  Tam oxu »
 • KİLİDLƏMƏK

  qıfıllamaq — bağlamaq

  Tam oxu »
 • KİLİDLİ

  qıfıllı — bağlı

  Tam oxu »
 • KİLİDSİZ

  qıfılsız

  Tam oxu »
 • KİMSƏSİZ

  tək-tənha — yalqız — yetim

  Tam oxu »
 • KİMSƏSİZ

  arxasız — adamsız — sahibsiz

  Tam oxu »
 • KİMSƏSİZLİK

  yalqızlıq — tək-tənhalıq

  Tam oxu »
 • KİMSƏSİZLİK

  arxasızlıq — adamsızlıq — sahibsizlik

  Tam oxu »
 • KİN

  ədavət — qərəz — qəzəb — hirs — acıq

  Tam oxu »
 • KİNAYƏ

  eyham — him — istehza — rişxənd

  Tam oxu »
 • KİNLİ

  ədavətli — hirsli — acıqlı

  Tam oxu »
 • KİNLİLİK

  ədavətlilik — acıqlılıq

  Tam oxu »
 • KİP

  möhkəm — bərk

  Tam oxu »
 • KİP

  topa — koma — yığın — bağlama

  Tam oxu »
 • KİP

  sıx

  Tam oxu »
 • KİPLƏŞMƏ

  sıxlaşma

  Tam oxu »
 • KİPLƏŞMƏ

  möhkəmləşmə — bərkimə

  Tam oxu »
 • KİPLƏŞMƏK

  sıxlaşmaq

  Tam oxu »
 • KİPLƏŞMƏK

  möhkəmləşmək — bərkimək

  Tam oxu »
 • KİPLİK

  sıxlıq

  Tam oxu »
 • KİPLİK

  möhkəmlik — bərklik

  Tam oxu »
 • KİR

  çirk

  Tam oxu »
 • KİRİMƏ

  susma — mumlama

  Tam oxu »
 • KİRİMƏK

  susmaq — mumlamaq

  Tam oxu »